Pro naše děti

Dále máš také právo podle zákona č. 109/2002 Sb. požádat o osobní rozhovor pověřeného zaměstnance níže uvedených organizací – a to bez přítomnosti zaměstnance dětského domova. Máš-li tedy záležitost, se kterou ti nikdo v dětském domově neporadil, nechceš-li, aby ji řešil někdo ze zaměstnanců domova, pak máš možnost kontaktovat níže uvedené úřady:

  • MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY - Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, Tel. ústředna:  234 811 111, E-mail: posta@msmt.cz, Web: https://www.msmt.cz/

  • ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE, Karlovarský inspektorát - Kollárova 15, 360 09 Karlovy Vary, Tel. na sekretariát: 353 242 221,  mobil: 720 527 428, E-mail: csi.k@csicr.cz, Web: https://www.csicr.cz/

Kontakt

Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace Dukelských hrdinů 610
363 01 Ostrov
Tel: 353 821 875
Fax: 353 844 740
Datová schránka:vfefc2c
IČO : 635 536 60
IZO : 102 104 514
IPO : 600 028 593
č.ú. 736 - 341/0100
(některé banky bez pomlčky)
ddkvo@ddkvo.cz